Wat doet Stichting Bitcoin Nederland?

Bitcoinlogo

Stichting Bitcoin Nederland

Stichting Bitcoin Nederland is een zelfstandige stichting die de belangen van digital currency, Blockchain en aanverwante technologieën zo goed mogelijk behartigd in Nederland.

Bitcoin en Blockchain roept op tot controverse en het is spannend om te zien dat er groepen ontstaan die uitgesproken vóór of juist tegen de Bitcoin zijn. Iedere regering – ook binnen de Europese Unie – heeft een eigen interpretatie van de Bitcoin. Ieder land gaat op zijn eigen manier om met bitcoins en daarom is het belangrijk dat er een stichting is die zich specifiek op Nederland richt. Nederland heeft een rijke historie op het gebied van innovatie en wij staan bekend als inventief en open-minded. Er is een rol weggelegd voor Nederland binnen de wereld van digital currency of blockchains en dat gaan wij meemaken.

Internationale samenwerking

De eerder besproken diversiteit van landen en culturen komen het beste naar voren wanneer ieder land de kans krijgt zijn diversiteit te laten bloeien. We hoeven het niet in één keer goed te doen of te bedenken. We moeten een kweekvijver creëren zodat we kunnen zien wat werkt en wat niet. Samenwerking stelt je in staat om goede aspecten van andere landen over te nemen en anderen te verrijken met jou eigen initiatieven. Wij werken samen met andere stichtingen (zoals de Amerikaanse Bitcoin Foundation en de voormalige Global Bitcoin Alliance) aan het uitwisselen van ideeën. Ook met betrekking to Blockchain initiatieven werken wij nauw samen.

Missie

Het Bitcoin netwerk is gratis en vrij te gebruiken. Het functioneert zelfstandig en is in zekere mate ook een antwoord op de vele frustraties en mankementen waar het huidig financieel stelsel onder gebukt gaat. Het zou geweldig zijn wanneer bitcoins deel gaan uitmaken van de reële economie en dat is waar we als stichting naar toe willen werken.

Visie

Om ons doelen te bereiken moet er nog veel gebeuren. Het gaat een lang proces worden waar we nog maar aan het begin van staan. Na de laatste Bitcoin bubbel, denken veel mensen bijvoorbeeld dat de Bitcoin is ingestort. Niets is minder waar en daarom is het onze eerste belangrijkste taak om te informeren. Uitleggen wat Bitcoin is, waar het voor staat en hoe het werkt.

Strategie

De Nederlandse stichting houdt zich voornamelijk met de volgende drie zaken bezig:

 • De Bitcoin technologie te verbeteren en te beschermen;
 • Duidelijke informatie omtrent de Bitcoin verschaffen en voorlichting te geven;
 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren dat relevant is voor de Bitcoin.

De technologie

De Stichting draagt bij aan het beschermen van de Bitcoin door zelf een node operationeel te houden.

De informatie

Deze website geeft basisinformatie over Bitcoin en blockchain. Daarnaast organiseert de stichting bijeenkomsten waar vanuit allerlei invalshoeken over Bitcoin en Blockchains gesproken wordt, informatie wordt uitgewisseld en deelnemers kunnen netwerken.

De wetenschap

De stichting brengt mensen bij elkaar die vanuit hun beroep, studie of hobby een wetenschappelijke bijdrage aan de Blockchain en Bitcoin community kunnen leveren.

 

Verdere informatie, doelstelling en beleidsplan:

 •  Weergave van de officiële naam en publiek bekende naam;
  • Stichting Bitcoin Nederland
 •  Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) van de Stichting Bitcoin Nederland:
  • RSIN = 852722837
 •  Post- of bezoekadres, dan wel het telefoonnummer, dan wel het
  e-mailadres van de instelling;

  • Postadres: Postbus 11103, Singel 250, 1001 GC Amsterdam, Nederland
  • Telefoon nummer: +31 6 284 00112
 •  Doelstelling (vanuit de recente statuten)

Artikel 2 – Doel
1. De stichting stelt zich ten doel:

a. het promoten, verspreiden en creëren van algemeen publiek bewustzijn over blockchain-technologie en al haar facetten, alsmede aanverwante technologieën, zoals distributed ledger en digitale valuta ten behoeve van het algemeen belang;

b. En voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

2. De stichting tracht haar doel te bereiken door:

a. het promoten en aanmoedigen van breedschalig academisch

onderzoek, en ander onderzoek, binnen deze sector, alsmede het bevorderen van een hogere participatie van de educatieve en academische gemeenschap;

b. het promoten van Nederland als internationaal leider binnen deze sector;

c. het aanbieden van informatie over de brede toepassingen en de maatschappelijke impact van de technologie, onder andere door gebruikmaking van de verschillende beschikbare vormen van media;

d. het (doen) organiseren van evenementen, lezingen, activiteiten en/of bijeenkomsten;

e. het doen of laten verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of naar het oordeel van haar bestuur daartoe bevorderlijk, nuttig of gewenst kunnen zijn.

3. De stichting opereert zonder winstoogmerk.

 

 •  Werkzaamheden tot nu toe:
  • De maandelijkse Bitcoin Wednesday conference valt altijd op de eerste woensdag van de maand, sinds juli 2013 georganiseerd, en inmiddels een van de grootste en langstlopende series evenementen in deze sector. In het kader hiervan organiseren van netwerkbijeenkomsten, debatten, workshops, rondetafelgesprekken, het opzetten van een experimentele community waarbij vrijwilligers en andere leveranciers volledig gebruik maken van bitcoin als ruilmiddel.
 •  Het geld wordt verworven d.m.v. donaties van deelnemers aan Bitcoin Wednesday.
 •  Het vermogen wordt zoveel mogelijk behouden in Bitcoin en slechts op incidenteel basis gewisseld naar euro.

De doelstellingen en de begunstigden die zijn vermeld in dit rapport zijn de enigen voor het wallet adres en de bitcoins erin. Afgezien van de specifieke doelen en betalingen die in dit rapport worden vermeld, hebben geen enkele andere persoon of organisatie en geen enkele bestuurslid – ooit – inkomsten van deze bitcoins ontvangen.
Het beleid van de stichting in het accepteren van bitcoin donaties voor Bitcoin Wednesday is om de bitcoins zo lang mogelijk in het wallet address te houden zonder gebruik te maken van een betalingsverwerker, een exchange of een andere vergelijkbare service. Wanneer de kosten moeten worden betaald in een traditionele fiat munt, zal een aangewezen vrijwilliger vanuit de gemeenschap een zekere mate van Bitcoins van de stichting kopen in ruil voor de traditionele munt
(d.w.z. euro) op het huidige gemiddelde van BitcoinAverage.com. Het gebruik van de Bitcoins omgerekend in euro zijn zorgvuldig gedocumenteerd.
De stichting Bitcoin Nederland streeft ernaar om op Bitcoin Wednesday een paar keer per jaar regelmatig peilingen uit te voeren die open zijn voor het publiek en die de prioriteiten van de stichting bepalen. Omwille van transparantie hebben deze peilingen tussen 2015 en 2017 plaatsgevonden met een eenvoudige tellen van handen en de resultaten worden kort daarna gepubliceerd op de website van Bitcoin Wednesday.

 •  Besteding van het vermogen

Dit vermogen hoort volledig bij Bitcoin Wednesday, tot nu toe het meeste zichtbaar project van de stichting. Het wordt daarom exclusieve besteed aan het organiseren van Bitcoin Wednesday met daarbijkomende administratiekosten zoals webhosting en honoraria aan vrijwilligers en benodigde leveranciers.

 •  Beloningsbeleid introductie:
  • Alle bijdragen en donaties aan de Stichting en aan Bitcoin Wednesday zijn
   100% gereserveerd voor de ondersteuning van onze missie.  Daarom moedigen wij aan dergelijke bijdragen en donaties uitsluitend in Bitcoin te accepteren. Voor het gemak van onze gemeenschap, is vanaf februari 2018 de organisatie ook begonnen met het accepteren van transacties in een aantal alternatieve cryptocurrencies via Shapeshift als betaling processor.  Ons beleid is om Bitcoin te zo veel mogelijk te behouden en gebruiken, om kosten mee te dekken en onze zaken exclusief en zo veel mogelijk via Bitcoin te gebruiken als een alternatief en niet-financiële ruilhandel. Slechts indien absoluut noodzakelijk kunnen we incidenteel een lid van onze gemeenschap vragen om een ​​rekening voor ons te betalen in een traditionele valuta, en compenseren we diegene in Bitcoin voor deze uitgaven. Alle bijdragers, inclusief management, vrijwilligers en ondersteunend personeel ontvangen Bitcoin honoraria waar mogelijk. Met ingang van januari 2017, minder dan 15% van de honoraria werd in euro uitbetaald, de rest in Bitcoin. Vanaf november 2017 meer dan 99% van de honoraria was in Bitcoin.
 • Beloningsbeleid (vanuit de recente statuten)

Artikel 4.8:

De bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning en kunnen geen arbeidsovereenkomst aangaan met de stichting. Bedrijfsmatig of beroepsmatig leveranties, werkzaamheden of dienstverlening door een bestuurslid aan of ten behoeve van de stichting behoeven de schriftelijke toestemming van het bestuur. Slechts als omstandigheden het veroorloven kunnen bestuursleden een vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie en op een niet bovenmatig vacatiegeld ontvangen. Het bestuur kan slechts met unanieme stemmen een financiële tegemoetkoming toekennen aan een bestuurder indien een bestuurslid meer dan de gebruikelijke tijd en inspanning ten behoeve van de stichting heeft verricht.

 •  Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuurders
  • Alwin de Romijn is Penningmeester. Als early Bitcoin miner heeft Alwin veel kennis opgedaan.
  • Richard Kohl is Secretaris. Door zijn passie voor deze technologie, heeft Richard de Bitcoin Wednesday conferenties gestart voor de community.
  • Yann van Ewijk is Voorzitter. Vanuit zijn ervaringen uit Cyber Security is Yann zijn passie achterna gegaan, Bitcoin.
 •  Overzicht van de activiteiten

Over 2016 hebben wij 16 evenementen georganiseerd met meer dan 700 bezoekers en 60 sprekers uit meer dan 30 verschillende landen.

Over 2017 hebben wij 12 evenementen georganiseerd met meer dan 1000 bezoekers en 50 sprekers uit meer dan 30 verschillende landen.