Wat doet Stichting Bitcoin Nederland?

Bitcoinlogo

Stichting Bitcoin Nederland

Stichting Bitcoin Nederland is een zelfstandige stichting die de belangen van digital currency, Blockchain en aanverwante technologieën zo goed mogelijk behartigd in Nederland.

Bitcoin en Blockchain roepen op tot controverse en het is spannend om te zien dat er groepen ontstaan die uitgesproken vóór of juist tegen Bitcoin zijn. Iedere regering – ook binnen de Europese Unie – heeft een eigen interpretatie van Bitcoin. Ieder land gaat op zijn eigen manier om met bitcoins en daarom is het belangrijk dat er een stichting is die zich specifiek op Nederland richt. Nederland heeft een rijke historie op het gebied van innovatie en wij staan bekend als inventief en open-minded. Er is een rol weggelegd voor Nederland binnen de wereld van de digital currency of blockchains en dat gaan wij meemaken.

Internationale samenwerking

De eerder besproken diversiteit van landen en culturen komen het beste naar voren wanneer ieder land de kans krijgt zijn diversiteit te laten bloeien. We hoeven het niet in één keer goed te doen of te bedenken. We moeten een kweekvijver creëren zodat we kunnen zien wat werkt en wat niet. Samenwerking stelt je in staat om goede aspecten van andere landen over te nemen en anderen te verrijken met jou eigen initiatieven. Wij werken samen met anderen aan het uitwisselen van ideeën. Ook met betrekking tot Blockchain initiatieven werken wij nauw samen.

Missie

Het Bitcoin netwerk is gratis en vrij te gebruiken. Het functioneert zelfstandig en is in zekere mate ook een antwoord op de vele frustraties en mankementen waar het huidig financieel stelsel onder gebukt gaat. Het zou geweldig zijn wanneer bitcoins deel gaan uitmaken van de reële economie en dat is waar we als stichting naar toe willen werken.

Visie

Om onze doelen te bereiken moet er nog veel gebeuren. Het gaat een lang proces worden waar we nog maar aan het begin van staan. Na de laatste Bitcoin bubbel, denken veel mensen bijvoorbeeld dat de Bitcoin is ingestort. Niets is minder waar en daarom is het onze eerste en belangrijkste taak om te informeren, uitleggen wat Bitcoin is, waar het voor staat en hoe het werkt.

Strategie

De Nederlandse stichting houdt zich voornamelijk met de volgende drie zaken bezig:

  • Bitcoin technologie te verbeteren en te beschermen;
  • Duidelijke informatie omtrent Bitcoin verschaffen en voorlichting te geven;
  • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren dat relevant is voor Bitcoin.

De technologie

De stichting draagt bij aan het beschermen van Bitcoin door zelf een node operationeel te houden.

De informatie

Deze website geeft basisinformatie over Bitcoin en blockchain. Daarnaast organiseert de stichting bijeenkomsten waar vanuit allerlei invalshoeken over Bitcoin en blockchains gesproken wordt, informatie wordt uitgewisseld en deelnemers kunnen netwerken.

De wetenschap

De stichting brengt mensen bij elkaar die vanuit hun beroep, studie of hobby een wetenschappelijke bijdrage aan de Blockchain en Bitcoin community kunnen leveren.

Geschiedenis

Het meeste zichtbare project van de stichting is de maandelijkse Bitcoin Wednesday evenement.  De origine van Bitcoin Wednesday was een forum post op BitcoinTalk.org waarin de toevallig synchroniciteit van ongeveer 12 lokale Bitcoin bijeenkomsten wereldwijd.  Richard Kohl, een co-founder van de Nederlandse startup PikaPay, was de initiatiefnemer van het  evenement.  De eerste Bitcoin Wednesday was aangekondigd op 18 juni 2013 via de website van OHM2013, de hackersfestivaal Observe, Hack, Make.  Het vond plaats in een cafe in Amsterdam op de Leidseplein, toen ook bekend als Satoshiplein, het Nederlandse Satoshi Square.  Een groep van 20 Nederlands digital currency pioniers waren aanwezig.  Sinds de eerste bijeenkomst vindt Bitcoin Wednesday plaats op elke eerste woensdag van de maand, ondersteund door bijdragen van over de hele wereld.

Verdere informatie, doelstelling en beleidsplan
Officiële en publiek bekende naam

Stichting Bitcoin Nederland

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)

852722837

Postadres, telefoonnummer, en e-mailadres

Postbus 11103, Singel 250, 1001 GC Amsterdam, Nederland

+31 6 284 00112

hello@BitcoinWednesday.com of info@stichtingbitcoin.nl

Inschrijfadres

Van Bylandtachterstraat 24 unit 6, 5046 MB, Tilburg, Nederland

Doelstelling

De stichting stelt zich ten doel: a. het promoten, verspreiden en creëren van algemeen publiek bewustzijn over blockchain-technologie en al haar facetten, alsmede aanverwante technologieën, zoals distributed ledger en digitale valuta ten behoeve van het algemeen belang; en b. En voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

De stichting tracht haar doel te bereiken door: a. het promoten en aanmoedigen van breedschalig academisch onderzoek, en ander onderzoek, binnen deze sector, alsmede het bevorderen van een hogere participatie van de educatieve en academische gemeenschap; b. het promoten van Nederland als internationaal leider binnen deze sector; c. het aanbieden van informatie over de brede toepassingen en de maatschappelijke impact van de technologie, onder andere door gebruikmaking van de verschillende beschikbare vormen van media; d. het (doen) organiseren van evenementen, lezingen, activiteiten en/of bijeenkomsten; en e. het doen of laten verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of naar het oordeel van haar bestuur daartoe bevorderlijk, nuttig of gewenst kunnen zijn.

De stichting opereert zonder winstoogmerk.
Werkzaamheden

Sinds juli 2013, de maandelijkse Bitcoin Wednesday conference valt altijd op de eerste woensdag van de maand, inmiddels een van de grootste en langstlopende series evenementen in deze sector. Door middel van netwerkbijeenkomsten, debatten, workshops, rondetafelgesprekken, is het doel het opzetten van een experimentele community waarbij vrijwilligers en andere leveranciers volledig gebruik maken van bitcoin als ruilmiddel.

Geld wordt verworven d.m.v. donaties van deelnemers aan Bitcoin Wednesday.

Het vermogen wordt zoveel mogelijk behouden in Bitcoin en slechts op incidenteel basis gewisseld naar euro.

Het beleid van de stichting in het accepteren van bitcoin donaties voor Bitcoin Wednesday is om de bitcoins zo lang mogelijk in het wallet address te houden zonder gebruik te maken van een betalingsverwerker, een exchange of een andere vergelijkbare service. Wanneer de kosten moeten worden betaald in een traditionele fiat munt, zal een aangewezen vrijwilliger vanuit de gemeenschap een zekere mate van Bitcoins van de stichting kopen in ruil voor de traditionele munt
(d.w.z. euro) op de huidige koers van BitcoinAverage.com. Het gebruik van de Bitcoins omgerekend in euro is zorgvuldig gedocumenteerd.
De stichting Bitcoin Nederland streeft ernaar om op Bitcoin Wednesday een paar keer per jaar regelmatig peilingen uit te voeren die open zijn voor het publiek en die de prioriteiten van de stichting bepalen. Omwille van transparantie hebben deze peilingen tussen 2015 en 2018 plaatsgevonden met een eenvoudige telling van handen en de resultaten werden kort daarna ook gepubliceerd op de website van Bitcoin Wednesday.

Besteding van het vermogen

Dit vermogen hoort volledig bij Bitcoin Wednesday, tot nu toe het meeste zichtbaar project van de stichting. Het wordt daarom exclusief besteed aan het organiseren van Bitcoin Wednesday met daarbij komende administratiekosten zoals webhosting en honoraria aan vrijwilligers en benodigde leveranciers.

Beloningsbeleid

Alle bijdragen en donaties aan de Stichting en aan Bitcoin Wednesday zijn
100% gereserveerd voor de ondersteuning van onze missie.

Vrijwilligers ontvangen honoraria in overeenstemming met de regels van de Belastingdienst.  De bestuursleden genieten geen beloning. 

Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuurders

Alwin de Romijn is Penningmeester. Als early Bitcoin miner heeft Alwin veel kennis opgedaan.

Richard Kohl is Secretaris. Door zijn passie voor deze technologie, heeft Richard de Bitcoin Wednesday conferenties gestart voor de community.

Yann van Ewijk is Voorzitter. Vanuit zijn ervaringen in Cyber Security is Yann zijn passie achterna gegaan, Bitcoin.

Overzicht van de activiteiten

In 2016 hebben wij 16 evenementen georganiseerd met meer dan 700 bezoekers en 60 sprekers uit meer dan 30 verschillende landen.

In 2017 hebben wij 12 evenementen georganiseerd met meer dan 1000 bezoekers en 50 sprekers uit meer dan 30 verschillende landen.

In 2018 hebben wij 12 evenementen georganiseerd met ongeveer 1000 bezoekers en 50 sprekers uit meer dan 30 verschillenden landen.

In 2019 hebben wij 12 evenementen georganiseerd met ongeveer 800 bezoekers en 40 sprekers uit meer dan 25 verschillende landen.

Activiteiten in 2019

In 2019 waren wij trots om het 10-jarige jubileum van de Bitcoin Genesis Block te organiseren met Adam Ficsor, maker van de privacy-gericht Wasabi Bitcoin wallet en Alexander  Zaidelson,  CEO van Beam, een internationale premier.  Vlak voor de 6-jarige jubileum van Bitcoin Wednesday produceerden wij een all-Bitcoin evenement, gepresenteerde door Bitcoin core developer Kalle Alm, Eric Voskuil, Stepan Snigirev en Tone Vays.

Op 2 oktober 2019 was er een conferentie toegewijd aan Blockchain oplossingen voor duurzaamheid, hernieuwbare energie en social impact gehost door ABN Amro in hun paviljoen van duurzaamheid, Circl.

Onze evenementen krijgen steun van professionele in de tech en financiele en startup sector.  In 2019 presenteerde wij met veel trots de volgende sprekers:

Eyal Ron, core contributor van Bisq, een van de eerste gedecentraliseerde cryptocurrency exchanges;

Ivan Sorokin, een prijs-winnende Grin contributor;

Charles Hamel, Product Lead van Opera Software;

Aleksandar Kuzmanovic, oprichter van bloXroute Labs van Chicago, winnaar van de carrière award van de  National Science Foundation in de VS voor zijn werk aan Net Neutrality;

Michael Pinkus, CFO van Bitbond, voor de lancering van de eerste STO (security token offering) van Duitsland; en

Frans Kempen, Blockchain Lead voor Logistiek en Supply Chain diensten van IBM Nederland.

Media aandacht in 2019

In 2019, werden wij genoemd door de NOS in het artikel “Vergunningen gaan einde maken aan anoniem cryptomunten verkopen” hetgeen op de voorpagina van hun website verscheen. Later in het jaar, de bekende tech news site The Next Web refereerde aan “the legendary Bitcoin Wednesday” als een van de “Five Reasons Why Amsterdam is Great for Blockchain Tech Development”.

Strategische plan 2020

In 2020 blijven wij betrokken bij het voorlichten en creëren van algemeen publiek bewustzijn door middel van de maandelijkse Bitcoin Wednesday evenementen.  Operationeel zullen wij verder werken aan het professionaliseren en optimaliseren:

  • Wij houden exclusief Bitcoin en geen andere digitale asset in onze portefeuille in overeenstemming met jarenlang beleid.
  • Wij streven naar een gemeenschap zowel op landelijke als internationale niveau dat Bitcoin voortdurend accepteert en gebruikt.
  • Wij werken samen met teamleden die honoraria exclusief in Bitcoin ontvangen.
  • Onze preferred leveranciers — maar helaas nog niet alle leveranciers — accepteren ook Bitcoin betalingen.

Ook in 2020 zullen wij hetzelfde financiele beleid hanteren als in voorgaande jaren: Wij zijn “long” Bitcoin en gebruiken geen cryptocurrency exchanges om op de waarde van Bitcoin te speculeren.  Gedurende de gehele 2019, net zoals in 2017 en 2018, onze euro reserves waren ruim voldoende zonder dat wij enige Bitcoin hadden moeten verkopen.  Als het bestuur in de toekomst dat noodzakkelijk zou achten, zouden wij slechts het minimum hoeveelheid noodzakkelijk verkopen aan een bekende lid van onze gemeenschap in plaats van gebruik maken van een cryptocurrency exchange.

Financiële verantwoording

Voor financiële verantwoording, is de Jaarrekening van de stichting Bitcoin Nederland 2019 van belang. Dit bestand is in pdf en kan publiekelijk gedownload worden.