Wat doet Stichting Bitcoin Nederland?

Bitcoinlogo

Stichting Bitcoin Nederland

Stichting Bitcoin Nederland is een zelfstandige stichting die de belangen van digital currency, Blockchain en aanverwante technologieën zo goed mogelijk behartigd in Nederland.

Bitcoin en Blockchain roept op tot controverse en het is spannend om te zien dat er groepen ontstaan die uitgesproken vóór of juist tegen de Bitcoin zijn. Iedere regering – ook binnen de Europese Unie – heeft een eigen interpretatie van de Bitcoin. Ieder land gaat op zijn eigen manier om met bitcoins en daarom is het belangrijk dat er een stichting is die zich specifiek op Nederland richt. Nederland heeft een rijke historie op het gebied van innovatie en wij staan bekend als inventief en open-minded. Er is een rol weggelegd voor Nederland binnen de wereld van digital currency of blockchains en dat gaan wij meemaken.

Internationale samenwerking

De eerder besproken diversiteit van landen en culturen komen het beste naar voren wanneer ieder land de kans krijgt zijn diversiteit te laten bloeien. We hoeven het niet in één keer goed te doen of te bedenken. We moeten een kweekvijver creëren zodat we kunnen zien wat werkt en wat niet. Samenwerking stelt je in staat om goede aspecten van andere landen over te nemen en anderen te verrijken met jou eigen initiatieven. Wij werken samen met andere stichtingen (zoals de Amerikaanse Bitcoin Foundation en de voormalige Global Bitcoin Alliance) aan het uitwisselen van ideeën. Ook met betrekking to Blockchain initiatieven werken wij nauw samen.

Missie

Het Bitcoin netwerk is gratis en vrij te gebruiken. Het functioneert zelfstandig en is in zekere mate ook een antwoord op de vele frustraties en mankementen waar het huidig financieel stelsel onder gebukt gaat. Het zou geweldig zijn wanneer bitcoins deel gaan uitmaken van de reële economie en dat is waar we als stichting naar toe willen werken.

Visie

Om ons doelen te bereiken moet er nog veel gebeuren. Het gaat een lang proces worden waar we nog maar aan het begin van staan. Na de laatste Bitcoin bubbel, denken veel mensen bijvoorbeeld dat de Bitcoin is ingestort. Niets is minder waar en daarom is het onze eerste belangrijkste taak om te informeren. Uitleggen wat Bitcoin is, waar het voor staat en hoe het werkt.

Strategie

De Nederlandse stichting houdt zich voornamelijk met de volgende drie zaken bezig:

  • De Bitcoin technologie te verbeteren en te beschermen;
  • Duidelijke informatie omtrent de Bitcoin verschaffen en voorlichting te geven;
  • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren dat relevant is voor de Bitcoin.

De technologie

De Stichting draagt bij aan het beschermen van de Bitcoin door zelf een node operationeel te houden.

De informatie

Deze website geeft basisinformatie over Bitcoin en blockchain. Daarnaast organiseert de stichting bijeenkomsten waar vanuit allerlei invalshoeken over Bitcoin en Blockchains gesproken wordt, informatie wordt uitgewisseld en deelnemers kunnen netwerken.

De wetenschap

De stichting brengt mensen bij elkaar die vanuit hun beroep, studie of hobby een wetenschappelijke bijdrage aan de Blockchain en Bitcoin community kunnen leveren.