Publicaties

Onderstaande publicaties zijn slechts voor educatief doeleinden beschikbaar gemaakt, en de stichting kan niet instaan voor de juistheid van dit materiaal. Beweringen, meningen en mededelingen geuit in deze bronnen, zijn die van de auteur(s) en niet noodzakelijkerwijs van de stichting.

Nederlandse vertaling Satoshi’s Bitcoin paper

Vertaald door Bitcointalk lid Stark-Fujikawa.
Download hier. pdf-icoon - Stichting Bitcoin Nederland
(Bitcoin)donaties voor de vertaling kunnen verzonden worden naar: 14tE9fUuvSgZ7NyoMJBn2PKH4ApngWPQUG.

ECB rapport Virtual curency schemes

ECB rapport uit 2012 over onder andere Bitcoin.
Download hier. pdf-icoon - Stichting Bitcoin Nederland

Reactie Duitse Ministerie van Financien

Antwoord van het Duitse ministerie van Financiën op de parlementaire vraag: “Wat zijn de regels die vereisen dat belastingen moeten worden betaald in euro’s en hoe die regels moeten worden veranderd om betalingen in Bitcoin mogelijk te maken?”
Download hier. pdf-icoon - Stichting Bitcoin Nederland

FBI paper

FBI paper uit 2013 over Bitcoin.
Download hier. pdf-icoon - Stichting Bitcoin Nederland

IMF rapport van januari 2016

In 2016 zijn er nog steeds veel misverstanden over digital currency, zoals uit deze rapport door de International Monetary Fund blijkt.
Download hier.pdf-icoon - Stichting Bitcoin Nederland